Κινητό Πράσινο Σημείο στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ζωγράφου

Κινητό Πράσινο Σημείο στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ζωγράφου

Παράλληλα με το πρόγραμμα του Σχολικού Αθλητισμού, το οποίο βρίσκεται, σε εξέλιξη,   προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές – τριες , για την προστασία του περιβάλλοντος και  για την οικολογική προσέγγιση της καθημερινότητάς μας .  Το Πρόγραμμα “Επιβράβευσης Ανακύκλωσης Πολιτών” της Περιφέρειας Αττικής, έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τη σημασία της ανακύκλωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.
 
 Για τον σκοπό αυτό παρέχουμε στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου μας, τα οποία επιθυμούν, την δυνατότητα να εντάξουν στο πρόγραμμά τους, την συγκεκριμένη δράση κατά την οποία:
 
 Ένα βανάκι -Κινητό Πράσινο Σημείο επισκέπτεται το εκάστοτε σχολείο σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, με πλήρωμα δύο ατόμων, παρουσία και υπεύθυνων του προγράμματος.
 Η ενημέρωση των παιδιών αφορά διαδραστικές ερωτοαπαντήσεις στα παιδιά, για την ανακύκλωση και τη σημαντικότητα της.  Η παρουσίαση διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά και πραγματοποιείται σε group μέχρι 60-70 μαθητές και είναι προσαρμοσμένη ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της δράσης το ΚΠΣ (βανάκι) βρίσκεται στον προαύλιο χώρο έτσι ώστε οι μικροί πολίτες να βλέπουν ζωντανά όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες όσων περιγράφονται στην παρουσίαση
 
Μέχρι στιγμής η δράση έχει πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των διευθυντών στα παρακάτω σχολεία :   
3ο Δημοτικό Σχολείο έχει γίνει η δράση 21 Οκτωβρίου
8ο  Δημοτικό Σχολείο  έχει γίνει η δράση 25 Νοεμβρίου
 
Έχουμε προγραμματίσει τις παρακάτω δράσεις:
 
30 Μαρτίου  1ο   Δημοτικό Σχολείο
30 Μαρτίου  19ο Δημοτικό Σχολείο
27 Απριλίου 12o Δημοτικό Σχολείο