Προγραμματισμός και έναρξη εκδηλώσεων σε Τοξοβολία – Ξιφασκία – Ολυμπιακό μουσείο:

Προγραμματισμός και έναρξη εκδηλώσεων σε Τοξοβολία – Ξιφασκία – Ολυμπιακό μουσείο:

Ξεκίνησαν οι επισκέψεις στο ΟΑΚΑ από τα δημοτικά σχολεία του Ζωγράφου:
Πραγματοποιηθείσες :
Στις 14/ 12 / 2022 το 19ο Δημοτικό
Στις 11/ 1/ 2023 το 6ο Δημοτικό
 
Προγραμματισμένες :
Στις 18/ 1/2023 το 8ο Δημοτικό
Στην 1/ 2/ 2023 το 4ο Δημοτικό
Στις 8/ 2/2023 το 1ο Δημοτικό
Στις 15/ 2/2023 το 12ο Δημοτικό
Στις 8/ 3/2023 το 3ο Δημοτικό
Στις 15/ 3/2023 το 2ο Δημοτικό
Στις 29/ 3/2023 το 5ο Δημοτικό